Translation Services USA
Translation Services USA
 

Företagsrådgivning på dina villkor

 

Tjänster

Generellt är SaaS, affärssystem (ERP), cloud, e-handel och digitalisering en självklar och naturlig del i allt vi arbetar med. Vis av erfarenhet vet vi att allt hänger ihop och att man måste ha hela kartan framför sig, inklusive sina processer, när man diskuterar digitalisering och bestämmer sig för sin interna och externa digitala strategi.

På sista raden är målet att hjälpa våra kunder att arbeta effektivare och öka försäljningen.

Coach

Affärsutveckling

Tjänsten är skräddarsydd för att möta varje kunds specifika behov.

Avseende coach och coaching arbetar vi med VD, ledningsgrupp och sälj som ett erfaret bollplank för att ge tips och råd som bygger på praktisk erfarenhet.

Digitalisering, change management, e-handel och "go to market" modeller är exempel på områden vi arbetar med.

Vi fokuserar vi på samarbete genom hela processen och har 100% fokus på mätbara resultat.

Upphandling

Project Management

Vi hjälper till med rådgivning, kravspecifikationer, upphandling, förhandling och genomförande av interna och/eller externa projekt samt kvalitetskontroll.

Ofta får vi uppdrag att genomföra en projektrevision på en leverans som "gått i stå" eller havererat. Man har helt enkelt inte levererat rätt sak i rätt tid till rätt kostnad.

Dessa uppdrag gör vi 99 gånger av 100 på beställarens initiativ.

Interimt uppdrag Rekrytering

I  vårt nätverk finns kompetenser som kan ta flera roller i linjen interimt. Det kan vara som operativ chef i de flesta ledande roller i tjänste- och produktbolag.

När det gäller rekrytering har vi valt att fokusera på Sälj, IT-drift, Utvecklare och processnära IT kompetens. Det är här vi sitter med unik kunskap och ett stort kontaktnät för att kunna hitta rätt kandidater.

 

Professionell rådgivning

Det viktigaste i att driva bolag är att ta beslut. Att inte ta beslut är också ett beslut.
Då kan det vara bra att ha ett bollplank, en mentor, en aktiv styrelse, ett advisory board eller vad du väljer att kalla det. Det är här vi gör skillnad. Vi har lång erfarenhet av att bygga bolag, göra affärer, jobba med strategiska frågeställningar, stor erfarenhet av upphandling, avtal, project management, projektrevision, hantera personalfrågor, förmedla kontakter och experthjälp.

Vi vet också vad som är viktigt och inte minst vad som "livsfarligt". Besluten tar du. Vi hjälper dig att våga vinna!

 

Kontaktinformation

FlippFlopp Invest AB

Organisationsnummer: 556940-3032
Östersjövägen 32b
236 36  Höllviken (MALMÖ, SWEDEN)

Blogg
 

©2020 by FlippFlopp Invest AB.