Translation Services USA
Translation Services USA
Sök
  • Anders Thern

10 egenskaper som förväntas av en chefer enligt en färsk svensk undersökning


Inget nytt men tänkvärt. Utifrån min erfarenhet är svenska bolag och chefer generellt bra på att leva upp till anställdas förväntningar enligt nedan. Däremot har jag många exempel på att det krockar kulturmässigt när utländska bolag etablerar sig i Sverige. Tror egentligen inte att anställda utanför Sverige har andra värderingar. Det som skiljer är ledningskulturen där kontrollbehovet är det jag upplever som den största kulturkrocken för oss svenskar. Det svenska ordet lagom tror jag har ett berättigande inom detta område. Jag anser att vi kan bli betydligt bättre på att ”följa upp”, vilket jag använder i stället för ordet ”kontrollera”, men jag menar att ge frihet under ansvar och visa tillit är det viktigaste och inte minst för ett kunskapsbolag där det är en tuff konkurrens om talangerna.


Detta är en diskussion jag haft flera gånger, inte minst amerikanskt management, som jag menar inte vågar ge tillit. De har menat att man inte kan lita att anställda gör som man säger. Min kommentar har då alltid varit att ”det är ett annat problem. Du har anställt fel och det löses genom att göra om och göra rätt”.


Jag vet att ledarskap och företagande inte är så enkelt men den stora skillnaden är att vi utgår ifrån tron på anställdas goda vilja. Funkar det inte gör vi något åt det och i sämsta fall så måste vi avveckla. Funkar det däremot kan vi gasa på ett helt annat sätt än om vi utgått ifrån motsatsen.


Informationen nedan har jag hämtat från en undersökning av Talentsoft och som genomförts av Kantar Sifo.


Tio chefsegenskaper svenskar värdesätter mest

1. Ger frihet under ansvar – visar tillit

2. Är rak och tydlig

3. Vågar ta beslut

4. Är duktig på att kommunicera

5. Visar uppskattning

6. Är lyhörd

7. Kan hantera konflikter

8. Är duktig på att coacha

9. Är empatisk

10. Ger kontinuerlig feedback

18 visningar