Translation Services USA
Translation Services USA
Sök
  • Anders Thern

20% nedgång på IT-konsultmarknaden


Radar uppdaterar veckovis sina prognoser för IT-konsultmarknaden. I prognosen från 25 mars uppskattas nedgången i IT-marknaden på mellan -1 procent och -25 procent. Stort spann kan tyckas. Personligen tror jag att vi hamnar nära det övre spannet. Plus 20 procent med andra ord.

På grund av Corona förväntas den globala konsultmarknaden 2020 gå ned med 20 procent och för Europa med 28 procent.  Länk.


Ingen kul läsning men om man inte vet kan man inte förbereda sig på stålbadet som bara börjat.


6 visningar