Translation Services USA
Translation Services USA
Sök
  • Anders Thern

Autodynamisk prissättning i IT branschen

Autodynamisk prissättning innebär att priset förändras automatiskt på basen av tex efterfrågan. Som flyget - då efterfrågan är hög ökar priset och ifall efterfrågan är låg sjunker priset.

Men det ingen tänkt på är att det finns även i IT-branschen och då tänker jag framförallt på börsnoterande mjukvaruföretag.

Kärnan av autodynamisk prissättning är automation och algoritmer byggda på AI. Det behövs med andra ord ingen arbetskraft för att ändra på priserna och man behöver inte estimera vad priset skulle vara i framtiden. För att algoritmen skall fungera måste följande saker definieras: prisband, hur ofta priset uppdateras, försäljningsmål och sista giltighetsdagen. Efter detta reagerar algoritmen på efterfrågan samt närmandet av sista giltighetsdagen.

I IT-branschen använder man inte algoritmer eller AI. I stället lägger man sig på rygg varje kvartal och ger bra rabatter. Inte minst inför årsboksluten då bolaget, alla chefer och säljare ska nå sina mål. Så ska ni ha bra rabatter på mjukvara så kan ni få det i 3 gånger om året och ännu bättre i det fjärde kvartalet. Så autodynamisk prissättning finns även i IT branschen :)


2 visningar