Translation Services USA
Translation Services USA
Sök
  • Anders Thern

Borde vi ifrågasätta molntjänster?


Alla pratar 2020 om att Molntjänster, Cloud, och att det är en lösning på våra digitala utmaningar. Det är uppenbart att det är en lysande affär för IT-industrin. Att prenumera på mjukvara, eller som vi i branschen vill kalla det molntjänster och/eller SaaS, genererar en jämn intäktsström, minskar risken och gör att värdet på IT-bolaget ökar.


Vilka är då fördelarna och vilka är nackdelarna?


Fördelar

Investering / Cashflow

Månadskostnad i stället för stora investeringar i hårdvara.

Tillgänglighet och säkerhet

Driften överlåtes på en extern aktör vars fokus är tillgänglighet och säkerhet.

Skalbart

Du betalar för den kapacitet du faktiskt använder och har mer eller mindre tillgång till obegränsad kapacitet.

Datasäkerhet & Integritet

I och med den nya dataskyddsförordningen som kom 2018 har det blivit striktare regler för hur företag samlar in, lagrar och bearbetar. Vissa molntjänster kan hjälpa till med att säkerställa att GDPR-reglerna efterföljs.


Nackdelar med molntjänster

Datasäkerhet & Integritet

Du överlåter all din affärskritiska information åt en extern part.

Priset

Att använda molntjänster blir dyrare över tiden. Speciellt om du vill utveckla egen funktionalitet som inte finns i standard.


Men min huvudfråga är: ifrågasätter vi molntjänster och fattar medvetna beslut eller följer vi bara IT-trenderna? Hade molntjänster ens varit ett alternativ om Amazon, Google och Microsoft varit ägda av Kineser eller Ryssar? Och vad händer den dagen då de köper något av dessa bolag? Å andra sidan varför litar vi blint på amerikanska bolag?

”Varför litar vi på Amazon men inte på Huawei?”

Jag har dessvärre inte svaret och ärligt talat tror jag inte heller på de som säger att de har svaret. Men jag tror på att kritisk granska alternativen och inte minst titta på vad det innebär tekniskt och ekonomiskt om den dagen kommer att man vill ändra sitt beslut.

”Är det en säkerhetsrisk att ha allt i molnet?”

Jag har läst en hel del rapporter i ämnet och finner det anmärkningsvärt att ingen drar paralleller med vad som händer på telecom-området med Huawei. Huawei är ett hårdvarubolag och inte om ett tjänstebolag vilket rent logiskt borde var mindre risk. De måste aktivt avlyssna och samla information medan ett tjänsteföretag låter kunderna uppdatera sin information vilket gör det betydligt enklare att ”smygtitta” i databaserna om man har ont uppsåt.


Det är svårt att stå emot det massiva informationsflöde om molntjänster som pågår just nu. Jag är övertygad om att det finns mycket bra som förenklar vardagen för oss alla. Dock vill jag med detta inlägg att vi ifrågasätter och inte rusar iväg och sist men inte minst tar ett aktivt genomtänkt beslut.

14 visningar