Translation Services USA
Translation Services USA
Sök
  • Anders Thern

Digitala projekt är både svårare och enklare än man tror.

Jag har sett ett flertal digitala projekt haverera beroende på att man löser enstaka problem utan att se på helheten och se hela kartan.

De flesta bolag har en historia att ta hänsyn till. Man har oftast någon form av affärssystem redan idag som man är mer eller mindre nöjd med. Sen startar man ett digitaliseringsprojekt som egentligen borde heta effektiviseringsprojekt. Jag menar att digitalisering har fokus på tekniken, verktyget, hur man löser sina effektiviseringsmål. Det kan vara digitalisering som är lösningen men det händer allt för ofta att man lägger mycket energi och pengar på att lösa saker som kanske man gör 2 gånger om året på bekostnad av de lågt hängande frukterna. Man löser det digitalt och har ett fokus på tekniken och inte på effektivitet.

Digitalisering är inte en IT-fråga utan det är i högsta grad en verksamhetsfråga!

Idag är det mycket att ta hänsyn till och många system/databaser som ska prata med varandra om man ska göra det rätt och inte behöva uppdatera sin information på flera ställen. Man ska ha koll på lager, när saknade produkter kommer in, är det en beställningsvara eller lagervara, ska det tillverkas, monters eller anpassas, priset för just den kunden, leveranser, fakturering returer etc och det oavsett om man har e-handel eller inte. Man har alltså ett antal processer att hålla reda på. Sen ska man ha relevant produktinformation med text, bilder, ritningar, manualer och kompletterande produkter. Finns säkert redan idag men på olika ställen och i bästa fall digitalt.

Att tänka igenom strukturen från början är med andra ord viktigt. Gör man det är det enklare än man tror men gör man det efteråt blir det betydligt svårare.

Självklarheter kan man tycka men det finns många IT-leverantörer som inte har den erfarenheten och omedvetet leder de mindre insatta kunderna fel och där man inte upptäcker problemen förrän verksamheten växer och det blir ohanterligt. Öarna blir många, integrationerna komplicerade, ”fulkod” skriv och underhållskostnader drar iväg.

Det som var enkelt och billigt på papperet har plötsligt blivit dyrt och ineffektivt. Det finns enligt mig inga genvägar utan man måste ha hela kartan så man tar medvetna beslut i sin digitaliseringsresa.  8 visningar