Translation Services USA
Translation Services USA
Sök
  • Anders Thern

Hållbarhet – branding eller övertygelse


Många företagare ser idag en stor potential i företagande kopplat till FN:s globala hållbarhetsmål. Det finns 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 som har 169 delmål.

Syftet är att skydda jorden och våra naturresurser, utrota fattigdom, säkerställa mänskliga rättigheter och skapa ett värdigt liv för alla.

Jag menar att självklart så är en övertygelse som man gör för att man tror på det och när man använder både hjärta och hjärna men efter lite funderande så är branding inte heller fel. Under förutsättning att man gör något och inte bara pratar. Förhoppningsvis genomskådar vi de som bara ”brandar” och väljer de leverantörer och samarbetspartners som har en seriös och långsiktig plan för hur de i sina bolag kan göra gott och samtidigt utveckla bolaget.

”Det är en förutsättning för dig och ditt bolags överlevnad”

Läs på och lär dig mer, diskutera i bolaget, ha brainstorming möte, ta in extern föreläsare, ta idéer från de som kommit en bit på vägen och låt det bli en naturlig del av er framtid. Det viktigaste är att komma igång och fundera på hur du och din verksamhet kan arbeta hållbart samtidigt som ni utvecklar bolaget. Det behöver inte vara motsägelsefullt och det är en förutsättning för att du ska kunna vara en aktör på marknaden i morgon.

Vill du läsa mer rekommenderar jag Naturskyddsföreningen, följ länken.7 visningar