Translation Services USA
Translation Services USA
Sök
  • Anders Thern

IT-budgetar tillbaka först 2024


Nedan följer ett direkt citat från sammanfattningen av Radar´s rapport om IT-budget utvecklingen i nuvarande osäkra läge.


"I den femte prognosen för hur Covid-19 kommer att påverka svenska IT-verksamheter så stärks sannolikheten för scenario 2. Det pekar mot en långsam ekonomisk exit ur pandemin med start i Q4 2020 och en ”ny normal” situation från och med tidigt 2021. Även om IT-budgetar inte kommer vara tillbaka i nivå förrän 2024 som tidigast kommer IT-verksamheten återgå till ett nära normalt läge, om än med minskad budget, under 2021 när tillväxtkurvan planat ut till normal-hög tillväxt. Orsak och verkan samband finns som kommer att påverka hastigheten i den ekonomiska exit som måste göras och som inte enbart är knutet till pandemin.


Påverkan är olika i olika branscher. Denna femte prognos försöker att åskådliggöra hur påverkan och återhämtning skiljer sig i olika branscher i Sverige. Totalt ligger dock prognosen kvar på samma påverkansnivå på IT-budget som tidigare. Fokus för proaktiva IT-verksamheter kommer att vara besparingsprogram med olika scenarier (påverkan på verksamhet) samt prisrevisioner."


Läsa mer?

8 visningar