Translation Services USA
Translation Services USA
Sök
  • Anders Thern

Konsultbolagens Q4 rapporter släppta


Radar Groups senaste rapport visar att IT-budgetar och verksamhetsfinansierad it väntas ha en historiskt låg tillväxt under 2020. Även Computer Sweden skrev en artikel i november 2019 med rubriken ”Konsult-depp inför 2020 – dramatiskt fler tror på lägre priser” och sa då ”Ännu ett tecken på tuffare tider för konsultbranschen: Andelen konsulter som tror på lägre priser nästa år har ökat dramatiskt i en årlig undersökning.”


Jag har tittat på Q4 rapporterna för se om man kunde se tecken på detta. De bolag jag har tittat på är i bokstavsordning följande:

  • Addnode

  • Afry

  • Combitech

  • Knowit

  • Rejlers

  • Semcon

  • Tritech


Alla växte på helåret på mellan 1–38%. Sämst var Semcon och bäst var Tritech och Semcon var den enda som backade Q4 Dock med knappt med 0,2% men ökade rörelsemarginalen till 10%.

Rörelsemarginalen på bolagen låg mellan 3–11% i Q4 där förvärv är orsaken till de lägsta marginalerna.


Totalt sett ser det positivt ut och jag kan inte se någon direkt oro i bolagens siffror för Q4 eller för helåret 2019. Konsultbolagen är de som brukar se en lågkonjunktur först men ännu kan man inte se det komma. Det ska bli spännande att titta på Q1 2020 och se om beställarna tömde sig i Q4 2019.


1 visning