Translation Services USA
Referenser | Uppdrag | FlippFlopp Invest AB
Translation Services USA
Pågående uppdrag

Säljuppdrag

För ett IT-konsultbolag arbetar vi nu fram en affärsplan och en "Go to market" modell som vi lovat ska generera minst tio nya kunder under 2020.

Projektrevision

Uppdraget är att på beställarens, i detta fall styrelsens, uppdrag revidera projektet samt att ur ett legalt perspektiv gå igenom change requests, dokumentation och avtal för att så sätt få ett oberoende beslutunderlag för hur man ska driva dialogen internt och med leverantören.

Nyetablering / Offshore

Uppdraget är att ta fram en konkret plan för att etablera ett offshore kontor i Baltikum. Planen ska vara komplett med ort, investringskostnad samt lista med kandidater för anställning.