Translation Services USA
Translation Services USA
Uppdrag

Senior advisor för ett startup bolag (Spanien)

Bollplank för VD och ta fram planer för försäljning.

Interimt uppdrag, VD för IT-bolag

Uppdraget är att driva och utveckla bolaget fram till 2021 och samtidigt rekrytera en ny VD. 

Utveckling av nytt koncept avseende Coworking / Kontorshotell

Utveckling, framtagning av affärsplan, införsäljning till partners och implementering av första sajten åt ett "Starup bolag". Go live beräknas i september.

Verksamhetsprojekt (processkartläggning, IT-strategi och digitalisering)

För ett traditionellt distributionsbolag inom B2B med miljardomsättning 

arbetar vi som Projektledare på ett förändrings-/verksamhetsprojekt. Detta genomförs tillsammans med företagsledningen på uppdrag av VD. 

Säljuppdrag

För ett IT-konsultbolag arbetar vi nu fram en affärsplan och en "Go to market" modell som vi lovat ska generera minst tio nya kunder under 2020.

Projektrevision 

Uppdraget är att på beställarens,VD, uppdrag revidera ett IT-projekt samt att ur ett legalt perspektiv gå igenom change requests, dokumentation och avtal för att så sätt få ett oberoende beslutunderlag för hur man ska driva dialogen internt och med leverantören.

Nyetablering / Offshore IT-bolag

Uppdraget är att ta fram en konkret plan för att etablera ett offshore kontor i Baltikum. Planen ska vara komplett med ort, investringskostnad samt lista med kandidater för anställning.